Pankreas Kanserinde Tanı ve Tedavi

jale

Member
Pankreas Kanserinde Tanı ve Tedavi
Pankreas kanserinde erken dönemde belirtiler ortaya çıkmamakta ve tanı konulamamaktadır. Bununla beraber diğer organlar tarafından sarılmış olması tanılamayı güç kılmaktadır. Bu nedenle tanılama kolay bir şekilde yapılamamaktadır. Hastada sağlık geçmişi incelenir ve diyabet hastalığı yaşayıp yaşamadığı sorgulanır. Eğer pankreatit hastalığı geçirmişse de bunu belirtmesi gerekir. Kan tahlili yapılır ve bilirubin benzeri maddelerin seviyesi ölçülür. İdrar ve kan örnekleri incelenerek CA 19.9 ve CEA isminde iki tümör belirtisi aranır. Bununla beraber MR çekilir ve sonuçları izlenir. Bilgisayarlı tomografi ile de etkin bir izleme sağlanabilir. Bununla beraber kontrast madde verilerek izleme daha net bir hal alabilir. Pet yönteminde ise hastaya radyonüklid maddesi verilerek glikoz yüklenir ve kanser hücrelerinin hareketleri izlenir.